Accesul la resurse electronice științifice prin proiectul Anelis Plus

Platforme online
Universitatea din București derulează, ca parte a Asociaţiei Universităţilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România – ANELIS PLUS, proiectul Anelis Plus 2020, cu cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni (18.07.2017 – 17.07.2022). Obiectivul proiectului sunt:
  • Dezvoltarea unui depozit naţional de documente ştiinţifice, prin achiziţia de arhive de reviste şi cărţi electronice ştiinţifice în format electronic, pentru a crea cadrul unei documentări exhaustive.
  • Asigurarea accesului comunităţii ştiinţifice din România la resurse electronice ştiinţifice (baze de date/platforme de reviste ştiinţifice în text integral şi baze de date bibliografice şi bibliometrice), în scopul susţinerii cercetării, inovării şi stimulării producţiei ştiinţifice la nivel naţional.
Grupul ţintă este format din: cadrele didactice, cercetătorii, studenţii din cele 3 cicluri de studii și personalul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în universităţile,  institutele de cercetare și bibliotecile participante. Accesul la resursele electronice științifice se face prin intermediul a trei platforme online:
  • JSTOR, este un serviciu non-profit care permite descoperirea, accesul şi conservarea conţinutului academic. JSTOR colaborează cu comunitatea academică pentru a atinge următoarele obiective: Ajuta cadrele didactice, cercetătorii și studenții sa descopere, sa utilize şi să dezvolte o gamă largă de conţinut ştiinţific pe o platformă dinamica care creste productivitatea şi care facilitează noi forme de burse. Ajuta bibliotecile sa ofere utilizatorilor acces la conținut academic important. Ajuta editorii sa abordeze un public nou și să își conserve conţinutul științific pentru generatiile viitoare. Folosită de milioane de cercetători, profesori și studenți. continand peste 2,000 de reviste academice și peste 1 milion de imagini, scrisori și alte surse primare, JSTOR este una dintre resursele cele mai relevante pentru conținutul academic.
  • Enformation, pentru Science Direct Journals, SpringerLink Journals, Wiley Journals, IOP, AIP, APS, ACS, MatSciNet, IEEE/IEL, Emerald, CAB Abstracts cu fulltext, CABI Forest, CABiVetMed, Clarivate Analytics, Scopus, SciFinder ProQuest Central, Nature, Reaxys și Ovid (Ghid de acces).
  • Romdidac, pentru EBSCO Academic Search Complete (ASC) și Cambridge Journals (Ghid de acces).
Accesul la resurse se face fie din rețeaua internă a Universității din București, fie prin crearea unor conturi în fiecare dintre cele două platforme, folosind adresa de email instituțională creată în domeniul unibuc.ro sau în oricare dintre subdomeniile sale. Accesul la cele trei platforme se face fie urmând link-urile menționate mai sus, fie prin pagina Anelis Plus, urmând link-ul Acces mobil.
Gramatovici Radu
Gramatovici Radu
Conferențiar universitar la Facultatea de Matematică și Informatică, prorector cu studenții și informatizarea, coordonator al Grupului de Coordonare a Activităților Educaționale Online al Universității din București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *